Felszámolás - Vagyonrendezés - Csődmenedzselés

A Quality Team Kft - mint a Felszámolói Névjegyzékben nyilvántartott szervezet - fő tevékenységi körei:

  • reorganizációs tanácsadás
  • csődmenedzselés, válságkezelés
  • vagyonfelügyelet, felszámolás

A Quality Team Kft tevékenységével segíti a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozásokat, hogy lehetőséget teremtsenek minél több munkahely megtartására, a hitelezőkkel konstruktív együttműködés fenntartására, a vállalkozások egészének vagy egyes részeinek fenntartható tovább működtetésére. Cégünk az eljárásai során maximálisan képviseli a hitelezők érdekeit, betartja és betartatja a fizetésképtelenséget szabályozó törvényi rendelkezéseket, figyelembe véve a FOE Etikai Szabályzatának ajánlásait. A Quality Team Kft magasan képzett diplomás jogász, közgazdász, könyvvizsgáló, reorganizációs mérnök szakembereivel látja el vagyonfelügyelői, felszámolói valamint tanácsadói feladatait.

Tevékenységeink

REORGANIZÁCIÓS TANÁCSADÁS

A reorganizációs tanácsadás keretében megvizsgáljuk az adott társaság helyzetét, a változásra és a reorganizációra való képességét, megkeressük veszteségének forrásait. Vizsgáljuk a társaság készlet- és kötelezettség állományát, a nem megfelelően kihasznált vagyontárgyak körét, likviditási mutatóinak alakulását, meghatározzuk a pótlólagos forrásigényeket, stb. Tanácsainkkal segítjük és aktívan részt veszünk a reorganizációs képesség kihasználását célzó akcióterv elkészítésében, közreműködünk a megvalósítási program kidolgozásában.

CSŐDMENEDZSELÉS, VÁLSÁGKEZELÉS

A csődmenedzselés összetett feladat, ami korántsem merül ki a pénzügyi rendezésben.

A csődmenedzselés fogalma messze tágabb a pénzügyi krízis tüneti kezelésénél, a gazdasági társaságot a csődkezelés során életképessé kell formálni. A cég csődmenedzselésének remélt eredményét egy reális üzleti terv foglalja össze. Ebben piaci garanciákat kell lefektetni a várható nyereségre, meg kell határozni a gazdálkodás súlypontjait, a cash-flow feltételeket és következményeket.

Csődeljárás alkalmazása esetén társaságunk elkészíti a csődeljárás kezdeményezéséhez szükséges okiratokat, megszervezi a fizetési haladék megszerzéséhez szükséges hitelezői értekezletet, elkészíti a hitelezőkkel kötendő egyezségi javaslatot, valamint fizetőképesség helyreállítási programot.

VAGYONFELÜGYELET, FELSZÁMOLÁS

Társaságunk a fővárosi és a megyei törvényszékek kirendelése és a többször módosított 1991. évi IL. Tv. (Csődtörvény) alapján látja el vagyonfelügyelői feladatait, mely során kiemelt fontosságúnak tartja a vonatkozó jogszabályok betartását, az adós vagyonának a hitelezők számára való megőrzését, az adós fizetőképességének, muködőképességének, s így a meglévő munkahelyeinek megőrzését.

A Quality Team Szolgáltató Kft, mint a Felszámolói Névjegyzékében nyilvántartott felszámoló szervezet, az ország szinte egész területén lát el a törvényszékek kijelölése alapján felszámolói feladatokat.

Kérdése van? Hívja a +36 1 283-7461 telefonszámot!

Telefonos ügyfélfogadási idők: Hétfő, Szerda: 9-12h és Kedd, Csütörtök: 13-16h.
Az ügyfélfogadási időn kívül küldhetnek üzenetet az moc.liamg@adori.maetytilauq e-mail címre.